திசைகளின் பண்புகள்

288

உன் ஜாதகம்..

(1) உன்னை நீ கெடுத்துக் கொண்டால் #ராகு_திசை…

(2) பிறரை நீ கெடுக்க நினைத்தால் #கேது_திசை…

(3) பிறரை நீ பழிவாங்க நினைத்தால் #சனி_திசை…

(4) உன் செல்வாக்கு உயர்ந்திட்டால் #செவ்வாய்_திசை…

(5) உனக்கு நல்புத்தி வந்துவிட்டால் #புதன்_திசை…

(6) நிலையான முயற்சி செய்தால் #சூரிய_திசை…

(7) நிலையற்ற செயல்களென்றால் அங்கே #சந்திர_திசை…

(8) உனக்காக நீ புண்ணியம் செய்தால் #சுக்ர_திசை…

(9) உலகிலுள்ள அனைவருக்காகவும் நீ புண்ணியம் செய்தால் உனக்கு #குரு_திசை…

நேர்மையாக வாழ்பவருக்கு அனைத்தும் சாதகம், பாவம் செய்தவருக்கே ஜாதகம்!!!

நேர்மையானவரை இறுதியில் அழைத்து செல்ல அப்பன் ஆதி சிவனே இறங்கி வருவார்!!!

பாவம் செய்தவனுக்கோ “யம” கிங்கரர்கள் வருவார்கள்.

இதுவே நிதர்சனம்.

ஓம் நமசிவாய வாழ்க…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here