நமசிவாய பஞ்ச அட்சரம்

305

👉சைவத்தின் மாமந்திரம் ‘நமசிவாய’ எனும் ஐந்து எழுத்துக்கள் மட்டுமே. இந்த ‘மா மந்திரம்’ திருவைந்தெழுத்து. மந்திர ராஜம், பஞ்சாட்சரம் போன்ற இதர பெயர்களாலும் ஓதப்படுவதுண்டு.

👉சிவ வழிபாட்டில் திருநீறும், ருத்திராட்சமும், புறச்சாதனங்களாக விளங்க ‘நமசிவாய’ எனும் திருவைந்தெழுத்து அகச்சாதனமாக விளங்குகிறது.

⚜“ வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது
நாதன் நாமம் நமசிவாயவே ”⚜

என திருஞானசம்பந்தரும்,

⚜“கற்றுணை பூட்டியோர் கடலினிற்
பாய்ச்சினும்
நற்றுணையாவது நமசிவாயவே ”⚜

என திருநாவுக்கரசரும்,

⚜“ நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லும்
நா நமசிவாயவே ”⚜

என சுந்தரரும் கூறியுள்ளனர்.

⚜“நமசிவாய வாழ்க நாதன்தாள் வாழ்க”⚜

என்று மாணிக்கவாசகர் பெருமான் தனது சிவபுராணத்தை துவக்கியுள்ளார்.

⚜“ ஆதி மந்திரம் ஐந்தெழுத்து ஓதுவார் நோக்கும்
மாதிரத்தும் மற்றை மந்திர விதி வருமே ”⚜

என சேக்கிழார் பெருமானும் ஆதிமந்திரம் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

👉இப்பஞ்சாட்சரமானது,

🌙தூல பஞ்சாட்சரம்

🌙சூக்கும பஞ்சாட்சரம்

🌙ஆதி பஞ்சாட்சரம்

🌙காரண பஞ்சாட்சரம்

🌙மகா காரண பஞ்சாட்சரம்

என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

🍁தூல பஞ்சாட்சரம்
******************

👉நமசிவாய எனும் எளிய ஐந்தெழுத்துக்களே தூல பஞ்சாட்சரம் எனப்படும். இதில்,

🌿‘ந’ என்பது திரோதாண சக்தியையும்,

🌿‘ம’ என்பது ஆணவமலத்தையும்,

🌿‘சி’ என்பது சிவத்தையும்,

🌿‘வா’ என்பது திருவருள் சக்தியையும்,

🌿‘ய’ என்பது ஆன்மாவையும் குறிப்பிடுகின்றன.

🍁சூக்கும பஞ்சாட்சரம்
*********************

👉மேற்கூறிய ஐந்தெழுத்துக்களை இடம்மாற்றி ‘சிவாய நம’ என்று ஓதுவதே சூக்கும பஞ்சாட்சரம். தூலப் பஞ்சாட்சரத்தில் இரு மலங்களை பின்னுக்குத்தள்ளி, சிவத்தையும் சக்தியையும் முன்னிறுத்தி ஓதுதல் வேண்டும். முக்திப் பேறு விரும்புபவர்கள் ஓதக்கூடிய மந்திரம் இதுவே.

⚜“சிவாய நம என்று சிந்திப்போர்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லை ”⚜

என ஒளவைப் பிராட்டியும்,

⚜“செம்பும் பொன்னாகும் சிவாயநம எண்ணில்”⚜

என திருமூலரும் இதன் சிறப்பைக் கூறியுள்ளார்.

👉சிவாய நம எனும் சூக்கும பஞ்சாட்சரம், நடராசப் பெருமானின் ஞானத் திருவுருவைப் பிரதிபலிப்பதாகவும் கூறுவார்கள்.

🌿‘சி’ என்பது உடுக்கை ஏந்திய திருக்கரத்தையும்,

🌿‘வா’ என்பது தூக்கிய திருவடியைக் காட்டும் இடது கரத்தையும்,

🌿‘ய’ என்பது அஞ்சேல் என்ற வலது அபய கரத்தையும்,

🌿‘ந’ என்பது அனலேந்திய இடக்கரத்தையும்,

🌿‘ம’ என்பது முயலகன் மீது ஊன்றிய திருவடியையும் குறிப்பனவாக உள்ளன.

🍁ஆதி பஞ்சாட்சரம்
*******************

👉‘சிவயசிவ’ என்பது ஆதி பஞ்சாட்சரம் ஆகும்.

🍁காரண பஞ்சாட்சரம்
*********************

👉சிவசிவ என்ற நான்கெழுத்து மந்திரமே காரண பஞ்சாட்சரம். மும்மலங்களை அறுத்தெறிந்த பின்னரும் தொடரும் வாசனா மலத்தையும் போக்க வேண்டும் என எண்ணுபவர்கள் “சிவசிவ” என்ற காரண பஞ்சாட்சரத்தை ஓதி, உன்னத முக்திநிலையை எய்தலாம்.

🍁மகா காரண பஞ்சாட்சரம்
*************************

👉‘சி’ என்ற ஓரெழுத்து மந்திரமே மகா காரண பஞ்சாட்சரம் என அழைக்கப்படுகிறது.

👉மேற்கூறிய பஞ்சாட்சரத்தில் பிந்தைய சிலதில் ஐந்தெழுத்துக்கள் முழுமையாக இல்லாவிடினும், ஐந்தெழுத்து மந்திரத்திற்கு ஒப்பானதே. முதல் இரண்டை மட்டுமே நம்மைப் போன்ற எளிய மக்களால் ஓதி, அருள்பெற இயலும் வண்ணம் உள்ளது. ஞானியர், துறவியர் மட்டுமே இதரவற்றை ஓதவல்லவர்கள்.

🍁எப்போது ஓதலாம்…..?
**********************

👉எவர் வேண்டுமானாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும், “நமசிவாய” என்றோ “சிவாய நம” என்றோ ஓதலாம். எவ்வித பேதமும் இம்மந்திரத்திற்கு இல்லை. எனினும் குறைந்த பட்சம் படுக்கையிலிருந்து எழும் போதும், உணவு உண்ணும் போதும், நற்காரியங்களைத் தொடங்கும்போதும், உறங்கச்செல்லும் போதும் இதனைக் கூறலாம். ஆலயச் சுற்றின் போது இதர மந்திரங்கள், பதிகங்கள் ஓதாவிடினும், இதைமட்டுமாவது ஓதினால்கூட சிவ புண்ணியம் கிட்டும்.

🍁குழந்தைகளுக்குப் பெயர்
**************************

👉நாம் அடிக்கடி நமசிவாய மந்திரத்தைக் கூறவேண்டும் என்பதற்காக முன்னோர்கள் ஒரு யுக்தியைக் கையாண்டனர். அதாவது மழலைகளுக்கு நமசிவாய என்ற பெயரைச் சூட்டி அப்பெயரை உச்சரிப்பதன் மூலம் நம்மையறியாமல் சிவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கச் செய்து சிவனருள் கிடைக்க வழி செய்தனர்.

⚜“உறக்கத்திலும், உறக்கமில்லா நிலையிலும், நமசிவாய எனும் ஐந்தெழுத்தை நெஞ்சுருகத் தினமும் வழிபடுவோருக்கு எமனும் அஞ்சுவான் ”⚜


நமசிவாய எனும் அருமந்திரம் ஓதினால் எவ்வித உடற்பிணியும் வராது என்ற பொருளில் சேக்கிழார் கூறியுள்ளார்.

⚜“ஐந்தெழுத்து மந்திரம் எமனையே அஞ்சும் அளவிற்கு உதைத்துவிடும்”⚜

என்கிறார் திருஞானசம்பந்தர்.

~ நற்பவி ~

🌙சிவ சிவ🌙

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here